Discussion

Links:

1 Comment

Nguyễn Minh Phúc

jam: một loại thực phẩm mềm, ngọt được làm bằng cách nấu trái cây với đường để bảo quản nó. Nó được ăn trên bánh mì
peanut: lạc

June 29th, 2020

Add comment