Discussion

Links:

4 Comments

Chuyen186

khó nghe quá :(((

June 18th, 2020
NNguyễn Hằng

nghe dc Autralia thôi :)))

August 31st, 2020
Thiên Phúc

it's really hard to listen

December 7th, 2020
Hoàng Phạm

khó nghe v :))

April 8th, 2021

Add comment