Discussion

Links:

3 Comments

hoanguyen

Ai giải thích giúp mình sao ship ở đây lại là shipped ko ạ?

March 15th, 2021
Nguyễn Chu Bảo Long

hình như là câu bị động rút gọn :)))

March 16th, 2021
Quỳnh Anh

chắc là ở thể bị động, kiểu tôi k muốn đồ đạc được vận chuyển cùng với tôi thì furniture ở đây phải bị động

April 8th, 2021

Add comment