Discussion

Link: 8. Mark's big game / Challenge #10

4 Comments

Binh Nguyen

tuong "watches" chu nhi

October 6th, 2019
huyne

friends là số nhiều nên dùng watch bạn (kiểu "they watch...")

October 6th, 2019
bosalino

à thế hả

November 8th, 2020
bosalino

ko biết

November 8th, 2020

Add comment